Kategorie: F & A Corporate Operations

Nejnovější Příspěvky Blogu

M&A: 10 důvodů, které tyto operace motivují
M&A: 10 důvodů, které tyto operace motivují

Akvizice společnosti nebo sloučení dvou společností (fúzí a akvizic) jsou velmi běžnými obchodními strategiemi pro získání velikosti a konkurenceschopnosti. Původ těchto podnikových operací je obvykle v zásadě v identifikaci hrozby nebo příležitosti na trhu. Zde je 10 důvodů transakcí M&A.

Klíčové faktory pro generování hodnoty ve společnosti
Klíčové faktory pro generování hodnoty ve společnosti

Je velmi důležité, aby společnost určila, které jsou klíčové parametry, které nejvíce ovlivňují její neustálé vytváření hodnoty, protože logicky nebude význam každého faktoru stejný pro každou společnost nebo pro každý sektor. Při určování ekonomické hodnoty společnosti musíme určit nejpřesnější metodu oceňování a nejdůležitější proměnné této metody.

Investice ve Španělsku jsou pro rizikový kapitál módní
Investice ve Španělsku jsou pro rizikový kapitál módní

To, že Španělsko je v módě, není tajemstvím. Španělsko je velké a internacionalizované hospodářství s příznivým podnikatelským prostředím spojené s atraktivním daňovým systémem a pracovní silou, která je levnější než evropský průměr a vysoce kvalifikovaná. Kromě toho investoři velmi oceňují pokrok vyplývající z makroekonomických reforem a zlepšení mezinárodní konkurenceschopnosti, kde vývoz v posledních letech vykázal nádherný vývoj.